Dziecko w gabinecie okulistycznym jest bardzo szczególnym i bardzo ważnym pacjentem.
Pierwsze badanie zdrowego dziecka 
powinno być przeprowadzone ok. 1 roku życia.

Tylko wczesne wykrycie wady wzroku daje szansę na całkowite wyleczenie Państwa dziecka.

Naszym małym pacjentom oferujemy:

 • pełną diagnostykę i korekcję okularową wad wzroku
 • zachowawcze leczenie choroby zezowej i niedowidzenia
 • terapię zaburzeń widzenia obuocznego

Okulistyka dziecięca obejmuje profilaktykę chorób oczu, wczesną diagnostykę wady wzroku, choroby zezowej, chorób przedniego i tylnego odcinka oka.

Badania przesiewowe wykonywane są rutynowo w 2, 4, 6, 10 i 15 roku życia. W przypadku wcześniactwa, oraz dziecka, w którego rodzinie występują wady wzroku, choroby oczu o podłożu genetycznym (np. zaćma wrodzona, jaskra, siatkówczak, czerniak i inne), choroby ogólnoustrojowe (m. in. zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, zespół Marfana) badania okulistyczne powinny być przeprowadzone we wczesnym okresie niemowlęcym.

Wcześnie wykryta i leczona wada wzroku lub zez, pozwalają uniknąć takich powikłań, jak niedowidzenie czy brak widzenia obuocznego. Podobnie wcześnie wykryte choroby przedniego i tylnego odcinka oka dają dziecku szansę na prawidłowy rozwój funkcjonalny narządu wzroku.

Przebieg wizyty.
Pierwszym etapem wizyty w naszej przychodni jest zebranie wywiadu od rodziców na temat stanu zdrowia dziecka. Lekarz pyta m.in. o:

 • jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka?
 • czy w ostatnim czasie coś szczególnie zaniepokoiło rodziców?
 • czy występowały choroby oczu i wady wzroku w rodzinie?
 • czy dziecko cierpi na choroby przewlekłe?
 • jak przebiegał okres noworodkowy (czy dziecko urodziło się przedwcześnie, czy wystąpiły komplikacje przy porodzie np. niedotlenienie okołoporodowe itp.)?

Po wywiadzie przystępujemy do badania. Celem badania jest określenie stanu funkcjonalnego i anatomicznego oczu dziecka. Sprawdzane jest:

 • ustawienie oczu dziecka: w tym celu rzutujemy światło na oczy i obserwujemy, czy refleksy rogówkowe są symetryczne. W razie wątpliwości, lub zaobserwowanych odchyleń przeprowadzamy
 • badanie na synoptoforze, czyli urządzeniu, które w obiektywny sposób pomaga ocenić kąt zeza;
 • ruchomość gałek ocznych: obserwujemy reakcje na światło i na konwergencję, co pozwala ocenić neurologiczny stan dziecka. Badanie ruchomości gałek ocznych sprawdza prawidłowe działanie wszystkich mięśni oczu;
 • ostrość wzroku: badanie przeprowadzamy z użyciem tablic z literkami, cyferkami i obrazkami
 • badanie refrakcji: badanie możemy wykonać już u niemowląt od 3 mies. życia, posiadamy nowoczesny *autorefraktometr pediatryczny  
 • widzenie przestrzenne i ew. widzenie barw

Szczegółowe badania obejmują:

 • badanie w lampie szczelinowej – badanie to pozwala ocenić struktury przedniego odcinka oka (rogówkę, tęczówkę, źrenicę oraz komorę przednią oka) oraz tylny odcinek oka (tzw. dno oka, czyli siatkówkę, nerw wzrokowy. Badanie przedniego odcinka oka pozwala wykryć wady wrodzone, genetyczne i pourazowe, natomiast badanie tylnego odcinka oka daje obraz stanu siatkówki z jej naczyniami krwionośnymi i nerwem wzrokowym. Do badania dna oka często podajemy krople do oczu Tropicamid, aby uzyskać czasowe rozszerzenie źrenicy i lepsze pole do badania
 • badanie po cykloplegii – jest to badanie dodatkowe, w którym kroplami Atropiny (u starszych dzieci kilkakrotne wpuszczanie Tropicamidu) „wyłączamy” akomodację oka. Akomodacja jest zdolnością nastawczą soczewki oka do ostrego widzenia z bliska. Przy badaniu wzroku dzieci i osób młodych akomodacja może fałszować wynik badania (przykurcz akomodacji).

Szczególną grupą małych pacjentów są dzieci urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową (przed 28 tygodniem ciąży i ważących mniej niż 1500 g). Istnieje u nich duże ryzyko rozwoju retinopatii wcześniaczej, a w późniejszym wieku pojawienia się wady wzroku lub zeza.
Dlatego badania kontrolne dna oka w przypadku wcześniaków powinny być przeprowadzane w 4, 8 i 12 tygodniu po urodzeniu.
Badania te wykonuje się przy użyciu wziernika obuocznego Fisona i soczewki  *30D lub soczewki *2,2 po kilkakrotnym podaniu kropli mydriatycznych- Tropicamidum i Neosynephrine oraz  po uprzednim znieczuleniu gałki ocznej kroplami Alcaine.
Do badania musimy użyć rozwórki powiekowej, oraz wgłabiacza w celu dokładnego obejrzenia dalekiego obwodu dna oka.
*nowe przepisy zabraniają podawania nazw wyrobów med. oraz zdjęć przed i po.