Angiografia fluoresceinowa to badanie, które polega na dożylnym podaniu kontrastu (fluoresceiny) oraz wykonaniu serii zdjęć dna oka w świetle bezczerwiennym. Fluoresceina ukazuje unaczynienie oka na czarno-białej fotografii, dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie wielu zmian chorobowych.

Pozwala na lokalizację i ocenę zmian chorobowych w obrębie siatkówki, wywołanych m.in.:

 • retinopatią cukrzycową
 • zwyrodnieniem plamki żółtej, związane z wiekiem (AMD)
 • zakrzepem żyły centralnej siatkówki
 • chorioretinopatią surowiczą środkową
 • dziedzicznymi zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki
 • dystrofią chlorochinową
 • nowotworami naczyniówki
 • guzami siatkówki
 • stanami zapalnymi naczyniówki i warstwy barwnikowej
 • patologiami nerwu wzrokowego
 • guzami tęczówki

Posiadamy najnowocześniejszą funduskamerę japońskiej firmy TOPCON- DRI TRITON FAplus, która oprócz możliwości wykonania kolorowej fotografii dna oka oraz wykonania angiografii, daje możliwość wykonania OCT (optycznej koherentnej tomografii) gałki ocznej, oraz angioOCT.

Jest to najnowocześniejsza metoda wykorzystywana w diagnostyce okulistycznej do oceny unaczynienia plamki żółtej i nerwu wzrokowego bez użycia kontrastu. Badanie polecane jako badanie podstawowe, bądź uzupełniające zarówno w chorobach nerwu wzrokowego np. w jaskrze; jak i siatkówki. Badanie możemy wykonać również u osób, u których ogólny stan zdrowia, bądź alergie nie pozwalają na podanie kontrastu. Badanie jest bardzo cenne, tym bardziej, że wynik badania możemy oceniać w różnych przekrojach poprzecznych, co daje przewagę nad klasyczną angiografią fluoresceinową.

 

Optyczna koherentna tomografia komputerowa (OCT), to nowa metoda diagnostyczna siatkówki oka wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów (tomogramów) siatkówki. Dotychczasowe metody takie jak fotografia, czy angiografia przedstawiają jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym strukturę tkanki w przekroju. Niezwykle ważną zaletą badania jest jego całkowita nieinwazyjność, a wręcz bezkontaktowość.
Uzyskane tomogramy (przekroje siatkówki) o bardzo wysokiej rozdzielczości, znacznie przewyższają tę uzyskiwaną w badaniu ultrasonograficznym. Badanie umożliwia dokładny, powtarzalny pomiar grubości siatkówki, co wykorzystuje się w monitorowaniu przebiegu wielu schorzeń siatkówki i efektów ich leczenia.

OCT znalazło szereg zastosowań w okulistyce, nie tylko w przypadkach chorób siatkówki, ale także w leczeniu jaskry, pozwalając ocenić wielkość uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego wywołanego tym schorzeniem, a także do oceny przedniej komory gałki ocznej.

W naszym ośrodku posiadamy  najnowocześniejsze urządzenie firmy TOPCON- DRI TRITON- FAplus, pozwala ono wykonywać badanie siatkówki w bardzo krótkim czasie, z możliwością uzyskania obrazów trójwymiarowych oraz topograficznych siatkówki. Aparat ten, oprócz OCT daje możliwość jednoczesnego wykonania kolorowego zdjęcia dna oka, oraz wykonania badania angiograficznego po podaniu fluoresceiny, a także wykonanie angiografii OCT, bez podania kontrastu.

USG A, B
Badanie USG wykonujemy na aparacie 4 SIGHT firmy ACCUTOME. Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie dające możliwość wykonania badania usg w projekcji A (biometrii), projekcji B i pachymetrii.
Usg w projekcji A: umożliwia pomiar struktur anatomicznych wnętrza gałki ocznej. Stosuje się do pomiaru długości gałki ocznej np. w krótkowzroczności do oceny progresji wady, do oceny głębokości komory przedniej i komory ciała szklistego oka, oraz mierzy się grubość soczewki. Innym wskazaniem jest ocena rozmiaru patologii wewnątrzgałkowych, np. guzów. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym (po podaniu kropli znieczulających).
Usg w projekcji B: umożliwia zobrazowanie tylnego odcinka gałki ocznej: ciała szklistego, siatkówki, tarczy n. II, naczyniówki i twardówki, nawet w przypadku braku przezierności ośrodków optycznych (zaćma dojrzała, wylewy do ciała szklistego). Pozwala zdiagnozować m.in. odwarstwienia siatkówki, wylewy do ciała szklistego, tylne odłączenie ciała szklistego, guzy i ciała obce wewnątrzgałkowe, druzy n. II, stosuje się również po operacjach siatkówki.
Dziecko w gabinecie okulistycznym jest bardzo szczególnym i bardzo ważnym pacjentem. Pierwsze badanie zdrowego dziecka powinno być przeprowadzone ok. 2 roku życia.

Naszym małym pacjentom oferujemy:

-pełną diagnostykę i korekcję okularową wad wzroku
-zachowawcze leczenie choroby zezowej i niedowidzenia
-terapię zaburzeń widzenia obuocznego

Tylko wczesne wykrycie wady wzroku daje szansę na całkowite wyleczenie Państwa dziecka!

Okulistyka dziecięca obejmuje profilaktykę chorób oczu, wczesną diagnostykę wady wzroku, choroby zezowej, chorób przedniego i tylnego odcinka oka.

Badania przesiewowe wykonywane są rutynowo w 2, 4, 6, 10 i 15 roku życia. W przypadku wcześniactwa, oraz dziecka, w którego rodzinie występują wady wzroku, choroby oczu o podłożu genetycznym (np. zaćma wrodzona, jaskra, siatkówczak, czerniak i inne), choroby ogólnoustrojowe (m. in. zaburzenia metaboliczne, cukrzyca, zespół Marfana) badania okulistyczne powinny być przeprowadzone we wczesnym okresie niemowlęcym.

Wcześnie wykryta i leczona wada wzroku lub zez, pozwalają uniknąć takich powikłań, jak niedowidzenie czy brak widzenia obuocznego. Podobnie wcześnie wykryte choroby przedniego i tylnego odcinka oka dają dziecku szansę na prawidłowy rozwój funkcjonalny narządu wzroku.

 

Przebieg wizyty
Pierwszym etapem wizyty w naszej przychodni jest zebranie wywiadu od rodziców na temat stanu zdrowia dziecka. Lekarz pyta m.in. o:

 • jaki jest aktualny stan zdrowia dziecka?
 • czy w ostatnim czasie coś szczególnie zaniepokoiło rodziców?
 • czy występowały choroby oczu i wady wzroku w rodzinie?
 • czy dziecko cierpi na choroby przewlekłe?
 • jak przebiegał okres noworodkowy (czy dziecko urodziło się przedwcześnie, czy wystąpiły komplikacje przy porodzie np. niedotlenienie okołoporodowe itp.)?

Po wywiadzie przystępujemy do badania. Celem badania jest określenie stanu funkcjonalnego i anatomicznego oczu dziecka. Sprawdzane jest:

ustawienie oczu dziecka – w tym celu rzutujemy światło na oczy i obserwujemy, czy refleksy rogówkowe są symetryczne. W razie wątpliwości, lub zaobserwowanych odchyleń przeprowadzamy badanie na synoptoforze, czyli urządzeniu, które w obiektywny sposób pomaga ocenić kąt zeza;
ruchomość gałek ocznych – obserwujemy reakcje na światło i na konwergencję, co pozwala ocenić neurologiczny stan dziecka. Badanie ruchomości gałek ocznych sprawdza prawidłowe działanie wszystkich mięśni oczu;
ostrość wzroku – badanie przeprowadzamy z użyciem tablic z literkami, cyferkami i obrazkami
Badanie refrakcji – badanie możemy wykonać już u niemowląt od 3 mies. życia, posiadamy autorefraktometr pediatryczny Retinomax 3
widzenie przestrzenne i ew. widzenie barw

Szczegółowe badania obejmują:

badanie w lampie szczelinowej – badanie to pozwala ocenić struktury przedniego odcinka oka (rogówkę, tęczówkę, źrenicę oraz komorę przednią oka) oraz tylny odcinek oka (tzw. dno oka, czyli siatkówkę, nerw wzrokowy. Badanie przedniego odcinka oka pozwala wykryć wady wrodzone, genetyczne i pourazowe, natomiast badanie tylnego odcinka oka daje obraz stanu siatkówki z jej naczyniami krwionośnymi i nerwem wzrokowym. Do badania dna oka często podajemy krople do oczu Tropicamid, aby uzyskać czasowe rozszerzenie źrenicy i lepsze pole do badania
badanie po cykloplegii – jest to badanie dodatkowe, w którym kroplami Atropiny (u starszych dzieci kilkakrotne wpuszczanie Tropicamidu) „wyłączamy” akomodację oka. Akomodacja jest zdolnością nastawczą soczewki oka do ostrego widzenia z bliska. Przy badaniu wzroku dzieci i osób młodych akomodacja może fałszować wynik badania (przykurcz akomodacji).

Szczególną grupą małych pacjentów są dzieci urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową (przed 28 tygodniem ciąży i ważących mniej niż 1500 g). Istnieje u nich duże ryzyko rozwoju retinopatii wcześniaczej, a w późniejszym wieku pojawienia się wady wzroku lub zeza. Dlatego badania kontrolne dna oka w przypadku wcześniaków powinny być przeprowadzane w 4, 8 i 12 tygodniu po urodzeniu. Badania te wykonuje się przy użyciu wziernika obuocznego Fisona i soczewki Volk 30D lub Pan Retinal 2,2 po kilkakrotnym podaniu kropli mydriatycznych- Tropicamidum i Neosynephrine oraz  po uprzednim znieczuleniu gałki ocznej kroplami Alcaine. Do badania musimy użyć rozwórki powiekowej, oraz wgłabiacza w celu dokładnego obejrzenia dalekiego obwodu dna oka.

Posiadamy najnowocześniejsze lasery firmy ARC:

 1. Laser YAG
 2. Laser Trabeculas.

Dzięki wykorzystaniu laserów możemy leczyć:

 • jaskrę (irydotomia obwodowa, selektywna trabekuloplastyka laserowa)
 • zaćmę wtórną, czyli zmętnienie tylnej torebki soczewki (kapsulotomia tylna laserem YAG)
 • zmętnienia ciała szklistego (witreoliza laserowa)

 

Do badania ciśnienia śródgałkowego posiadamy dwa urządzenia- tonometr bezkontaktowy TRK  2 firmy Topcon, oraz tonometr automatyczny aplanacyjny AccuPen firmy Accutome- jest to urządzenie dające możliwość najdokładniejszych pomiarów, zalecane do monitorowania jaskry, zwłaszcza w przypadku niestabilnego ciśnienia śródgałkowego. Badanie przeprowadzamy w znieczuleniu kroplowym, przy użyciu jednoazowych .nakładek na głowicę aparatu, dzięki temu minimalizujemy możliwość przenoszenia zakażeń podczas wykonywania badania kontaktowego.
AUTOREFRAKTOMETR Z FUNKCJĄ ANALIZY MAP ABERRACJI WYŻSZEGO RZĘDU I-PROFILER PLUS Firmy ZEIS

Jest to nowa, przełomowa technologia pozwalająca na precyzyjny pomiar wad refrakcji wraz z analizą map aberracji wyższego rzędu i topografii rogówki tworząc precyzyjny, indywidualny profil oka porównywalny z odciskiem linii papilarnych palca.

I Profiler Plus nie tylko dokonuje pomiarów tworząc indywidualny profil oka przez dokładną analizę map aberracji i topografii rogówki, ale umożliwia również zamówienie spersonalizowanych soczewek w technologii i Scription. Soczewki okularowe wykonane w technologii i- Scription to lepsze widzenie nocą i o zmierzchu, wyraziste postrzeganie barw oraz podwyższenie kontrastu oglądanych przedmiotów.

Pole widzenia jest to badanie odzwierciedlające czynność siatkówki, nerwu wzrokowego, drogi wzrokowej i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej i może być kluczowym badaniem w diagnostyce takich schorzeń jak:

 • jaskra
 • zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego
 • stan po zabiegach neurochirurgicznych
 • guzy ośrodkowego układu nerwowego
 • choroby neurodemielinizacyjne np. SM
 • pomocniczo w diagnostyce bólu głowy

Prawidłowe pole widzenia świadczy o zachowanej czynności siatkówki, prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych przez włókna nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej.

Badanie pola widzenia ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania a także służy do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności jej leczenia . Dla przykładu u chorych cierpiących na jaskrę pole widzenia powinno być wykonane 1-3 razy w roku w zależności od normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wyglądu tarczy nerwu wzrokowego.

W naszym ośrodku badanie pola widzenia wykonujemy polomierzem komputerowym AP-300 firmy FREY.

Perymetr Frey AP-300 posiada hemisferyczną czaszę o promieniu 30cm. Zakres badanego pola widzenia wynosi 100˚ (rozszerzone – 130˚). Wykorzystuje on bodziec w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim lub białym, o rozmiarze Goldmann I do V. Urządzenie umożliwia kontrolę położenia oka metodą Heijl-Krakau (cyfrowej detekcji plamki ślepej za pomocą kamery CCD).

Pin It on Pinterest

Share This