Jest to najnowocześniejsza metoda wykorzystywana w diagnostyce okulistycznej do oceny unaczynienia plamki żółtej i nerwu wzrokowego bez użycia kontrastu. Badanie polecane jako badanie podstawowe, bądź uzupełniające zarówno w chorobach nerwu wzrokowego np. w jaskrze; jak i siatkówki. Badanie możemy wykonać również u osób, u których ogólny stan zdrowia, bądź alergie nie pozwalają na podanie kontrastu. Badanie jest bardzo cenne, tym bardziej, że wynik badania możemy oceniać w różnych przekrojach poprzecznych, co daje przewagę nad klasyczną angiografią fluoresceinową.

 

Optyczna koherentna tomografia komputerowa (OCT), to nowa metoda diagnostyczna siatkówki oka wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów (tomogramów) siatkówki. Dotychczasowe metody takie jak fotografia, czy angiografia przedstawiają jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym strukturę tkanki w przekroju. Niezwykle ważną zaletą badania jest jego całkowita nieinwazyjność, a wręcz bezkontaktowość.
Uzyskane tomogramy (przekroje siatkówki) o bardzo wysokiej rozdzielczości, znacznie przewyższają tę uzyskiwaną w badaniu ultrasonograficznym. Badanie umożliwia dokładny, powtarzalny pomiar grubości siatkówki, co wykorzystuje się w monitorowaniu przebiegu wielu schorzeń siatkówki i efektów ich leczenia.

OCT znalazło szereg zastosowań w okulistyce, nie tylko w przypadkach chorób siatkówki, ale także w leczeniu jaskry, pozwalając ocenić wielkość uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego wywołanego tym schorzeniem, a także do oceny przedniej komory gałki ocznej.

W naszym ośrodku posiadamy  najnowocześniejsze urządzenie firmy TOPCON- DRI TRITON- FAplus, pozwala ono wykonywać badanie siatkówki w bardzo krótkim czasie, z możliwością uzyskania obrazów trójwymiarowych oraz topograficznych siatkówki. Aparat ten, oprócz OCT daje możliwość jednoczesnego wykonania kolorowego zdjęcia dna oka, oraz wykonania badania angiograficznego po podaniu fluoresceiny, a także wykonanie angiografii OCT, bez podania kontrastu.

Angiografia fluoresceinowa to badanie, które polega na dożylnym podaniu kontrastu (fluoresceiny) oraz wykonaniu serii zdjęć dna oka w świetle bezczerwiennym. Fluoresceina ukazuje unaczynienie oka na czarno-białej fotografii, dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie wielu zmian chorobowych.

Pozwala na lokalizację i ocenę zmian chorobowych w obrębie siatkówki, wywołanych m.in.:

 • retinopatią cukrzycową
 • zwyrodnieniem plamki żółtej, związane z wiekiem (AMD)
 • zakrzepem żyły centralnej siatkówki
 • chorioretinopatią surowiczą środkową
 • dziedzicznymi zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki
 • dystrofią chlorochinową
 • nowotworami naczyniówki
 • guzami siatkówki
 • stanami zapalnymi naczyniówki i warstwy barwnikowej
 • patologiami nerwu wzrokowego
 • guzami tęczówki

Posiadamy najnowocześniejszą funduskamerę japońskiej firmy TOPCON- DRI TRITON FAplus, która oprócz możliwości wykonania kolorowej fotografii dna oka oraz wykonania angiografii, daje możliwość wykonania OCT (optycznej koherentnej tomografii) gałki ocznej, oraz angioOCT.

USG A, B
Badanie USG wykonujemy na aparacie 4 SIGHT firmy ACCUTOME. Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie dające możliwość wykonania badania usg w projekcji A (biometrii), projekcji B i pachymetrii.
Usg w projekcji A: umożliwia pomiar struktur anatomicznych wnętrza gałki ocznej. Stosuje się do pomiaru długości gałki ocznej np. w krótkowzroczności do oceny progresji wady, do oceny głębokości komory przedniej i komory ciała szklistego oka, oraz mierzy się grubość soczewki. Innym wskazaniem jest ocena rozmiaru patologii wewnątrzgałkowych, np. guzów. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym (po podaniu kropli znieczulających).
Usg w projekcji B: umożliwia zobrazowanie tylnego odcinka gałki ocznej: ciała szklistego, siatkówki, tarczy n. II, naczyniówki i twardówki, nawet w przypadku braku przezierności ośrodków optycznych (zaćma dojrzała, wylewy do ciała szklistego). Pozwala zdiagnozować m.in. odwarstwienia siatkówki, wylewy do ciała szklistego, tylne odłączenie ciała szklistego, guzy i ciała obce wewnątrzgałkowe, druzy n. II, stosuje się również po operacjach siatkówki.
Pole widzenia jest to badanie odzwierciedlające czynność siatkówki, nerwu wzrokowego, drogi wzrokowej i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej i może być kluczowym badaniem w diagnostyce takich schorzeń jak:

 • jaskra
 • zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego
 • stan po zabiegach neurochirurgicznych
 • guzy ośrodkowego układu nerwowego
 • choroby neurodemielinizacyjne np. SM
 • pomocniczo w diagnostyce bólu głowy

Prawidłowe pole widzenia świadczy o zachowanej czynności siatkówki, prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych przez włókna nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej.

Badanie pola widzenia ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania a także służy do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności jej leczenia . Dla przykładu u chorych cierpiących na jaskrę pole widzenia powinno być wykonane 1-3 razy w roku w zależności od normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wyglądu tarczy nerwu wzrokowego.

W naszym ośrodku badanie pola widzenia wykonujemy polomierzem komputerowym AP-300 firmy FREY.

Perymetr Frey AP-300 posiada hemisferyczną czaszę o promieniu 30cm. Zakres badanego pola widzenia wynosi 100˚ (rozszerzone – 130˚). Wykorzystuje on bodziec w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim lub białym, o rozmiarze Goldmann I do V. Urządzenie umożliwia kontrolę położenia oka metodą Heijl-Krakau (cyfrowej detekcji plamki ślepej za pomocą kamery CCD).

Posiadamy najnowocześniejsze lasery firmy ARC:

 1. Laser YAG
 2. Laser Trabeculas.

Dzięki wykorzystaniu laserów możemy leczyć:

 • jaskrę (irydotomia obwodowa, selektywna trabekuloplastyka laserowa)
 • zaćmę wtórną, czyli zmętnienie tylnej torebki soczewki (kapsulotomia tylna laserem YAG)
 • zmętnienia ciała szklistego (witreoliza laserowa)

 

Do badania ciśnienia śródgałkowego posiadamy dwa urządzenia- tonometr bezkontaktowy TRK  2 firmy Topcon, oraz tonometr automatyczny aplanacyjny AccuPen firmy Accutome- jest to urządzenie dające możliwość najdokładniejszych pomiarów, zalecane do monitorowania jaskry, zwłaszcza w przypadku niestabilnego ciśnienia śródgałkowego. Badanie przeprowadzamy w znieczuleniu kroplowym, przy użyciu jednoazowych .nakładek na głowicę aparatu, dzięki temu minimalizujemy możliwość przenoszenia zakażeń podczas wykonywania badania kontaktowego.
AUTOREFRAKTOMETR Z FUNKCJĄ ANALIZY MAP ABERRACJI WYŻSZEGO RZĘDU I-PROFILER PLUS Firmy ZEIS

Jest to nowa, przełomowa technologia pozwalająca na precyzyjny pomiar wad refrakcji wraz z analizą map aberracji wyższego rzędu i topografii rogówki tworząc precyzyjny, indywidualny profil oka porównywalny z odciskiem linii papilarnych palca.

I Profiler Plus nie tylko dokonuje pomiarów tworząc indywidualny profil oka przez dokładną analizę map aberracji i topografii rogówki, ale umożliwia również zamówienie spersonalizowanych soczewek w technologii i Scription. Soczewki okularowe wykonane w technologii i- Scription to lepsze widzenie nocą i o zmierzchu, wyraziste postrzeganie barw oraz podwyższenie kontrastu oglądanych przedmiotów.