*nowe przepisy zabraniają podawania nazw wyrobów med. oraz zdjęć przed i po.

Jest to najnowocześniejsza metoda wykorzystywana w diagnostyce okulistycznej do oceny unaczynienia plamki żółtej i nerwu wzrokowego bez użycia kontrastu. Badanie polecane jako badanie podstawowe, bądź uzupełniające zarówno w chorobach nerwu wzrokowego np. w jaskrze; jak i siatkówki. Badanie możemy wykonać również u osób, u których ogólny stan zdrowia, bądź alergie nie pozwalają na podanie kontrastu. Badanie jest bardzo cenne, tym bardziej, że wynik badania możemy oceniać w różnych przekrojach poprzecznych, co daje przewagę nad klasyczną angiografią fluoresceinową.

 

 

Optyczna koherentna tomografia komputerowa (OCT), to nowa metoda diagnostyczna siatkówki oka wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów (tomogramów) siatkówki. Dotychczasowe metody takie jak fotografia, czy angiografia przedstawiają jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym strukturę tkanki w przekroju. Niezwykle ważną zaletą badania jest jego całkowita nieinwazyjność, a wręcz bezkontaktowość.
Uzyskane tomogramy (przekroje siatkówki) o bardzo wysokiej rozdzielczości, znacznie przewyższają tę uzyskiwaną w badaniu ultrasonograficznym. Badanie umożliwia dokładny, powtarzalny pomiar grubości siatkówki, co wykorzystuje się w monitorowaniu przebiegu wielu schorzeń siatkówki i efektów ich leczenia.

OCT znalazło szereg zastosowań w okulistyce, nie tylko w przypadkach chorób siatkówki, ale także w leczeniu jaskry, pozwalając ocenić wielkość uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego wywołanego tym schorzeniem, a także do oceny przedniej komory gałki ocznej.

W naszym ośrodku posiadamy  najnowocześniejsze urządzenie które, pozwala ono wykonywać badanie siatkówki w bardzo krótkim czasie, z możliwością uzyskania obrazów trójwymiarowych oraz topograficznych siatkówki. Aparat ten, oprócz OCT daje możliwość jednoczesnego wykonania kolorowego zdjęcia dna oka, oraz wykonania badania angiograficznego po podaniu fluoresceiny, a także wykonanie angiografii OCT, bez podania kontrastu.

Angiografia fluoresceinowa to badanie, które polega na dożylnym podaniu kontrastu (fluoresceiny) oraz wykonaniu serii zdjęć dna oka w świetle bezczerwiennym. Fluoresceina ukazuje unaczynienie oka na czarno-białej fotografii, dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie wielu zmian chorobowych.

Pozwala na lokalizację i ocenę zmian chorobowych w obrębie siatkówki, wywołanych m.in.:

 • retinopatią cukrzycową
 • zwyrodnieniem plamki żółtej, związane z wiekiem (AMD)
 • zakrzepem żyły centralnej siatkówki
 • chorioretinopatią surowiczą środkową
 • dziedzicznymi zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki
 • dystrofią chlorochinową
 • nowotworami naczyniówki
 • guzami siatkówki
 • stanami zapalnymi naczyniówki i warstwy barwnikowej
 • patologiami nerwu wzrokowego
 • guzami tęczówki

Posiadamy najnowocześniejszą funduskamerę japońskiej firmy, która oprócz możliwości wykonania kolorowej fotografii dna oka oraz wykonania angiografii, daje możliwość wykonania OCT (optycznej koherentnej tomografii) gałki ocznej, oraz angioOCT.

USG A, B
Badanie USG wykonujemy na  urządzeniu dającemu możliwość wykonania badania usg w projekcji A (biometrii), projekcji B i pachymetrii.
Usg w projekcji A: umożliwia pomiar struktur anatomicznych wnętrza gałki ocznej. Stosuje się do pomiaru długości gałki ocznej np. w krótkowzroczności do oceny progresji wady, do oceny głębokości komory przedniej i komory ciała szklistego oka, oraz mierzy się grubość soczewki. Innym wskazaniem jest ocena rozmiaru patologii wewnątrzgałkowych, np. guzów. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym (po podaniu kropli znieczulających).
Usg w projekcji B: umożliwia zobrazowanie tylnego odcinka gałki ocznej: ciała szklistego, siatkówki, tarczy n. II, naczyniówki i twardówki, nawet w przypadku braku przezierności ośrodków optycznych (zaćma dojrzała, wylewy do ciała szklistego). Pozwala zdiagnozować m.in. odwarstwienia siatkówki, wylewy do ciała szklistego, tylne odłączenie ciała szklistego, guzy i ciała obce wewnątrzgałkowe, druzy n. II, stosuje się również po operacjach siatkówki.

Pole widzenia jest to badanie odzwierciedlające czynność siatkówki, nerwu wzrokowego, drogi wzrokowej i ośrodka wzrokowego w korze mózgowej i może być kluczowym badaniem w diagnostyce takich schorzeń jak:

 • jaskra
 • zapalenie lub zanik nerwu wzrokowego
 • stan po zabiegach neurochirurgicznych
 • guzy ośrodkowego układu nerwowego
 • choroby neurodemielinizacyjne np. SM
 • pomocniczo w diagnostyce bólu głowy

Prawidłowe pole widzenia świadczy o zachowanej czynności siatkówki, prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych przez włókna nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej.

Badanie pola widzenia ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania a także służy do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności jej leczenia . Dla przykładu u chorych cierpiących na jaskrę pole widzenia powinno być wykonane 1-3 razy w roku w zależności od normalizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wyglądu tarczy nerwu wzrokowego.

Perymetr nasz posiada hemisferyczną czaszę o promieniu 30cm. Zakres badanego pola widzenia wynosi 100˚ (rozszerzone – 130˚). Wykorzystuje on bodziec w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim lub białym, o rozmiarze Goldmann I do V. Urządzenie umożliwia kontrolę położenia oka metodą Heijl-Krakau (cyfrowej detekcji plamki ślepej za pomocą kamery CCD).

Posiadamy najnowocześniejsze lasery:

 1. Laser YAG
 2. Laser Trabeculas.

Dzięki wykorzystaniu laserów możemy leczyć:

 • jaskrę (irydotomia obwodowa, selektywna trabekuloplastyka laserowa)
 • zaćmę wtórną, czyli zmętnienie tylnej torebki soczewki (kapsulotomia tylna laserem YAG)
 • zmętnienia ciała szklistego (witreoliza laserowa)

 

Do badania ciśnienia śródgałkowego posiadamy dwa urządzenia- tonometr bezkontaktowy, oraz tonometr automatyczny aplanacyjny – jest to urządzenie dające możliwość najdokładniejszych pomiarów, zalecane do monitorowania jaskry, zwłaszcza w przypadku niestabilnego ciśnienia śródgałkowego. Badanie przeprowadzamy w znieczuleniu kroplowym, przy użyciu jednoazowych .nakładek na głowicę aparatu, dzięki temu minimalizujemy możliwość przenoszenia zakażeń podczas wykonywania badania kontaktowego.

AUTOREFRAKTOMETR Z FUNKCJĄ ANALIZY MAP ABERRACJI WYŻSZEGO RZĘDU.

Jest to nowa, przełomowa technologia pozwalająca na precyzyjny pomiar wad refrakcji wraz z analizą map aberracji wyższego rzędu i topografii rogówki tworząc precyzyjny, indywidualny profil oka porównywalny z odciskiem linii papilarnych palca.

Urządzenie nie tylko dokonuje pomiarów tworząc indywidualny profil oka przez dokładną analizę map aberracji i topografii rogówki, ale umożliwia również zamówienie spersonalizowanych soczewek w technologii i Scription. Soczewki okularowe wykonane w technologii i- Scription to lepsze widzenie nocą i o zmierzchu, wyraziste postrzeganie barw oraz podwyższenie kontrastu oglądanych przedmiotów.